[Vivarium] Vivarium Walls from Chengdu by LiLanTao 李澜涛 – Dự án những bức tường...

Vivarium Walls from Chengdu by LiLanTao 李澜涛 - Dự án những bức tường bằng Vivarium của Lý Lan Đào

[Chia sẻ] Kinh nghiệm vận chuyển cá cảnh khoẻ mạnh

Kinh nghiệm vận chuyển cá cảnh khoẻ mạnh Nguồn: http://www.thuysinhasin.com/tin-tuc-thuy-sinh/huong-dan-thuy-sinh/chia-se-kinh-nghiem-van-chuyen-ca.html Một vài kinh nghiệm nhỏ sẻ giúp bạn vận chuyển cá tép thủy sinh được tốt...

[Share] Some Experiences of Planting Bucephalandra

Some Experiences of Planting  Bucephalandra   Source: http://www.plantedtank.net/forums/33-plants/610458-lets-talk-bucephalandra.html   Here are Ericj's Idea   So I've been getting a ton of questions about growing Bucephalandra (buce) lately due to my sales and...

[Share] Bucephalandra Care Knowledge

Bucephalandra Care Knowledge Source: https://www.exoaquaristic.com.au/blogs/news/bucephalandra-care  In love with the Bucephalandra plant? This is a new fad among plant lovers and aquarists. Keep reading for practical tips...

[Chia sẻ] Cách trồng và chăm sóc Bucephalandra

Cách trồng và chăm sóc Bucephalandra   Bucephalandra là loài thực vật quyến rũ tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện và kinh nghiệm...

Bucephalandra Collection – rare plants from Borneo – Vasteq

Bucephalandra Collection - rare plants from Borneo - Vasteq Source: https://www.ukaps.org/forum/threads/bucephalandra-collection-rare-plants-from-borneo.22851/ Sorry for my bad english. If something will wrong wrote - please inform me, I will...

Bucephalandra Collection – rare plants from Borneo – Vasteq

Bucephalandra Collection - rare plants from Borneo - Vasteq Source: https://www.ukaps.org/forum/threads/bucephalandra-collection-rare-plants-from-borneo.22851/ Dịch: Dũng Cá Xinh Nếu dựa theo hình dáng phía bên ngoài, các cây Bucephalandra nhìn rất...

[Chia sẻ] Một số thông tin hữu ích về Bucephalandra – theaquaticplantsociety.org

Một số thông tin hữu ích về Bucephalandra - theaquaticplantsociety.org Nguồn: http://theaquaticplantsociety.org/world-of-bucephalandra/ Dịch thuật: Vinh Aqua http://www.vinhaqua.com/2016/02/trai-uom-cay-thuy-sinh-bucephalandra.html Trong bài viết này Vinh Aqua xin chia sẻ một số...

[Classify] Bucephalandra sp. Brownie varieties

Bucephalandra sp. Brownie varieties Bucephalandra is a genus of flowering plants in the Araceae family. Its name derives from the greek word Bull’s head...

[Share] The Things You Should Know about Bucephalandra Plants

Source: http://www.theaquaticplantsociety.org/world-of-bucephalandra/   Bucephalandra is a small plant species that has become quite the rage in the planted aquarium hobby in recent years. There are only...