[Chia sẻ] Một số thông tin hữu ích về Bucephalandra – theaquaticplantsociety.org

  Nguồn: http://theaquaticplantsociety.org/world-of-bucephalandra/ Dịch thuật: Vinh Aqua http://www.vinhaqua.com/2016/02/trai-uom-cay-thuy-sinh-bucephalandra.html Trong bài viết này Vinh Aqua xin chia sẻ một số kiến thức và video một trại thủy sinh chuyên về...

[Classify] Bucephalandra sp. Brownie varieties

Bucephalandra sp. Brownie varieties Bucephalandra is a genus of flowering plants in the Araceae family. Its name derives from the greek word Bull’s head...

[Share] The Things You Should Know about Bucephalandra Plants

  Source: http://www.theaquaticplantsociety.org/world-of-bucephalandra/   Bucephalandra is a small plant species that has become quite the rage in the planted aquarium hobby in recent years. There are only...

[Share] Bucephalandra Melt: Stages of Growth – Buce Plant Team

Bucephalandra Melt: Stages of Growth Source: https://buceplant.com/blogs/news/95449985-bucephalandra-melt-stages-of-growth Are you getting Bucephalandra melt? Many species of Bucephalandra grow on long, thin rhizomes that can sometimes be mistaken as stems....

[Chia sẻ] Cây Bucephalandra bị rữa: Các giai đoạn của sự phát triển

Cây Bucephalandra bị rữa: Các giai đoạn của sự phát triển Nguồn: https://buceplant.com/blogs/news/95449985-bucephalandra-melt-stages-of-growth Dịch + Tổng hợp thêm: Dũng Cá Xinh Các cây Bucephalandra của bạn đang...

[Chia sẻ] Chăm sóc cây Bucephalandra – Bucep cần ánh sáng bao nhiêu?

Chăm sóc cây Bucephalandra - Bucep cần ánh sáng bao nhiêu? Source: https://buceplant.com/blogs/news/how-much-lighting-does-bucephalandra-need Một câu hỏi chung chúng ta hay nhận được là: Loại ánh sáng...

[Share] Bucephalandra Care – How much lighting does Bucephalandra need?

Bucephalandra Care - How much lighting does Bucephalandra need? Source: https://buceplant.com/blogs/news/how-much-lighting-does-bucephalandra-need A common question we get is: what type of lighting do I need for Buce?...

[Info] Freshwater Aquarium Plant: Aponogeton robinsonii “Laos” – Cây thuỷ sinh Choi Robinson Lào

Freshwater Aquarium Plant: Aponogeton robinsonii "Laos" - Cây thuỷ sinh Choi Robinson Lào Aponogeton robinsonii "Laos" Robinson's Aponogeton  (Rated once) Rarely available Relatively small floating leaves ...

[Classify] All species of Freshwater Aquarium Plant: Aponogeton genus

All species of Freshwater Aquarium Plant: Aponogeton genus

[Tổng hợp] Danh sách tất cả các loại cây thuỷ sinh Choi – Aponogeton

Danh sách tất cả các loại cây thuỷ sinh Choi - Aponogeton

[Classify] All species of Freshwater Aquarium Plant: Anubias genus

All species of Freshwater Aquarium Plant: Anubias genus

[Tổng hợp] Danh sách tất cả các loại cây thuỷ sinh Ráy (Trầu Bà)

Danh sách tất cả các loại cây thuỷ sinh Ráy (Trầu Bà)

[Wiki] List of All freshwater aquarium plants Genus – Danh sách tất cả các...

List of All freshwater aquarium plants Genus - Danh sách tất cả các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt Each Genus has a lot...

“Z” Genus Freshwater Aquarium Plants – Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần...

"Z" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần "Z" "Z" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ...

“W” Genus Freshwater Aquarium Plants – Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần...

"W" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần "W" "W" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ...

“V” Genus Freshwater Aquarium Plants – Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần...

"V" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần "V" "V" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ...

“U” Genus Freshwater Aquarium Plants – Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần...

"U" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần "U" "U" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ...

“T” Genus Freshwater Aquarium Plants – Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần...

"T" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần "T" "T" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ...

“S” Genus Freshwater Aquarium Plants – Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần...

"S" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần "S" "S" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ...

“R” Genus Freshwater Aquarium Plants – Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần...

"R" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần "R" "R" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ...

“P” Genus Freshwater Aquarium Plants – Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần...

"P" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần "P" "P" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ...

“O” Genus Freshwater Aquarium Plants – Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần...

"O" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần "O" "O" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ...

“N” Genus Freshwater Aquarium Plants – Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần...

"N" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần "N" "N" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ...

“M” Genus Freshwater Aquarium Plants – Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần...

"M" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần "M" "M" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ...
Loading...