[Classify] Bucephalandra sp. Brownie varieties

Bucephalandra sp. Brownie varieties Bucephalandra is a genus of flowering plants in the Araceae family. Its name derives from the greek word Bull’s head...

[Share] The Things You Should Know about Bucephalandra Plants

  Source: http://www.theaquaticplantsociety.org/world-of-bucephalandra/   Bucephalandra is a small plant species that has become quite the rage in the planted aquarium hobby in recent years. There are only...

[Share] Bucephalandra Melt: Stages of Growth – Buce Plant Team

Bucephalandra Melt: Stages of Growth Source: https://buceplant.com/blogs/news/95449985-bucephalandra-melt-stages-of-growth Are you getting Bucephalandra melt? Many species of Bucephalandra grow on long, thin rhizomes that can sometimes be mistaken as stems....

[Chia sẻ] Cây Bucephalandra bị rữa: Các giai đoạn của sự phát triển

Cây Bucephalandra bị rữa: Các giai đoạn của sự phát triển Nguồn: https://buceplant.com/blogs/news/95449985-bucephalandra-melt-stages-of-growth Dịch + Tổng hợp thêm: Dũng Cá Xinh Các cây Bucephalandra của bạn đang...

[Chia sẻ] Chăm sóc cây Bucephalandra – Bucep cần ánh sáng bao nhiêu?

Chăm sóc cây Bucephalandra - Bucep cần ánh sáng bao nhiêu? Source: https://buceplant.com/blogs/news/how-much-lighting-does-bucephalandra-need Một câu hỏi chung chúng ta hay nhận được là: Loại ánh sáng...

[Share] Bucephalandra Care – How much lighting does Bucephalandra need?

Bucephalandra Care - How much lighting does Bucephalandra need? Source: https://buceplant.com/blogs/news/how-much-lighting-does-bucephalandra-need A common question we get is: what type of lighting do I need for Buce?...

“B” Genus Freshwater Aquarium Plants – Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần...

"B" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ sinh nước ngọt vần "B" "B" Genus Freshwater Aquarium Plants - Các Chi cây thuỷ...

Bucephalandra “Deep Purple” from Kapuas

Bucephalandra "Deep Purple" from Kapuas Một loại Bucep rất đẹp mới được @Vasteq giới thiệu

Bucephalandra “Flamingo” (@Vasteq)

Bucephalandra "Flamingo" (@Vasteq) Are you interested?

List of all Bucephalandras

List of all Bucephalandras - Danh sách các cây Bucep List of all Bucephalandras (by table)
video

[Chia sẻ] Tất cả mọi vấn đề liên quan đến Bucephalandra (Vasteq)

Tất cả mọi vấn đề liên quan đến Bucephalandra (Vasteq) Nguồn: Vasteg, phiên bản tiếng Anh và link gốc cả nhà xem ở dưới...

[Hình ảnh] Tổng hợp các loại cây dương xỉ thuộc chi Bolbitis chơi trong...

Tổng hợp các loại cây dương xỉ thuộc chi Bolbitis chơi trong bể thuỷ sinh Bolbitis sp. "Buea" Bolbitis heteroclita - Dương Xỉ Lá Ổi Bolbitis...
Loading...