[Classify] Bucephalandra sp. Brownie varieties

Bucephalandra sp. Brownie varieties Bucephalandra is a genus of flowering plants in the Araceae family. Its name derives from the greek word Bull’s head...

[Share] The Things You Should Know about Bucephalandra Plants

  Source: http://www.theaquaticplantsociety.org/world-of-bucephalandra/   Bucephalandra is a small plant species that has become quite the rage in the planted aquarium hobby in recent years. There are only...

[Share] Bucephalandra Melt: Stages of Growth – Buce Plant Team

Bucephalandra Melt: Stages of Growth Source: https://buceplant.com/blogs/news/95449985-bucephalandra-melt-stages-of-growth Are you getting Bucephalandra melt? Many species of Bucephalandra grow on long, thin rhizomes that can sometimes be mistaken as stems....

[Chia sẻ] Cây Bucephalandra bị rữa: Các giai đoạn của sự phát triển

Cây Bucephalandra bị rữa: Các giai đoạn của sự phát triển Nguồn: https://buceplant.com/blogs/news/95449985-bucephalandra-melt-stages-of-growth Dịch + Tổng hợp thêm: Dũng Cá Xinh Các cây Bucephalandra của bạn đang...

[Chia sẻ] Chăm sóc cây Bucephalandra – Bucep cần ánh sáng bao nhiêu?

Chăm sóc cây Bucephalandra - Bucep cần ánh sáng bao nhiêu? Source: https://buceplant.com/blogs/news/how-much-lighting-does-bucephalandra-need Một câu hỏi chung chúng ta hay nhận được là: Loại ánh sáng...

[Share] Bucephalandra Care – How much lighting does Bucephalandra need?

Bucephalandra Care - How much lighting does Bucephalandra need? Source: https://buceplant.com/blogs/news/how-much-lighting-does-bucephalandra-need A common question we get is: what type of lighting do I need for Buce?...

Bucephalandra “Deep Purple” from Kapuas

Bucephalandra "Deep Purple" from Kapuas Một loại Bucep rất đẹp mới được @Vasteq giới thiệu

Bucephalandra “Flamingo” (@Vasteq)

Bucephalandra "Flamingo" (@Vasteq) Are you interested?

List of all Bucephalandras

List of all Bucephalandras - Danh sách các cây Bucep List of all Bucephalandras (by table)
video

[Chia sẻ] Tất cả mọi vấn đề liên quan đến Bucephalandra (Vasteq)

Tất cả mọi vấn đề liên quan đến Bucephalandra (Vasteq) Nguồn: Vasteg, phiên bản tiếng Anh và link gốc cả nhà xem ở dưới...
Loading...