Cây thủy sinh – Cryptocoryne parva – Tiêu Thảo Lá Muỗng

Cryptocoryne parva - Tiêu Thảo Lá Muỗng Độ khó: Dễ Ánh sáng: Trung bình Nhiệt độ: 20-29 °C Độ cứng: Rất mềm - rất cứng Độ pH: 5.5-8 Cấu trúc...

Cây thủy sinh – Tiêu Thảo Khổng Lồ – Tiêu Thảo Phillippines – Cryptocoryne...

Tiêu Thảo Khổng Lồ - Tiêu Thảo Phillippines - Cryptocoryne aponogetifolia Độ khó: Dễ Bố trí: Trung Cảnh, Hậu cảnh Ánh sáng: Thấp Nhiệt độ: 20 - 30...

Tiêu thảo Bekettii lá nước – Cryptocoryne beckettii – 贝克椒草 – Bèikè jiāo cǎo...

Tiêu thảo Bekettii lá nước - 贝克椒草 - Bèikè jiāo cǎo - Bối Khắc Tiêu Thảo - Cryptocoryne beckettii Độ khó: Dễ Ánh sáng: Thấp Nhiệt độ:...

Cây thủy sinh – Ceratopteris sp

Cây thủy sinh - Ceratopteris sp

Cây thủy sinh – Cryptocoryne sp. cf. affinis

Cây thủy sinh - Cryptocoryne sp. cf. affinis  

Cây thủy sinh – Cryptocoryne diderici

Cây thủy sinh - Cryptocoryne diderici

Cây thủy sinh – Cryptocoryne crispatula var. tonkinesis

Cây thủy sinh - Cryptocoryne crispatula var. tonkinesis

Cây thủy sinh – Cryptocoryne albida

Cây thủy sinh - Cryptocoryne albida  

Cây thủy sinh – Cryptocoryne willisii “lucens”

Cây thủy sinh - Cryptocoryne willisii “lucens”          

Cây thủy sinh – Cryptocoryne petchii

Cây thủy sinh - Cryptocoryne petchii

Cây thủy sinh – Cryptocoryne longicauda

Cây thủy sinh - Cryptocoryne longicauda

Cây thủy sinh – Cardamine rotundifolia

Cây thủy sinh - Cardamine rotundifolia

Cây thủy sinh – Crinum natans”crispus”

Cây thủy sinh - Crinum natans”crispus”

Cây thủy sinh – Chara sp

Cây thủy sinh - Chara sp

Cây thủy sinh – Cryptocoryne sp. cf. elliptic

Cây thủy sinh - Cryptocoryne sp. cf. elliptic

Cây thủy sinh – Cryptocoryne elliptica

Cây thủy sinh - Cryptocoryne elliptica

Cây thủy sinh – Cryptocoryne zonata

Cây thủy sinh - Cryptocoryne zonata  

Cây thủy sinh – Cryptocoryne siamensis

Cây thủy sinh - Cryptocoryne siamensis  

Cây thủy sinh – Cryptocoryne minima

Cây thủy sinh - Cryptocoryne minima

Cây thủy sinh – Crinum purpurascens

Cây thủy sinh - Crinum purpurascens

Cây thủy sinh – Crinum sp.

Cây thủy sinh - Crinum sp.

Cây thủy sinh – Cladophora aegagrophila

Cây thủy sinh - Cladophora aegagrophila

Cây thủy sinh – Cryptocoryne sp. cf. purpurea

Cây thủy sinh - Cryptocoryne sp. cf. purpurea

Cây thủy sinh – Cryptocoryne ferruginea

Cây thủy sinh - Cryptocoryne ferruginea
Loading...