loading...
[Share] Details Of The World’s Largest Nature Aquarium Project Completed By Amano And His Team – Chi tiết về bể thuỷ sinh Nature Aquarium lớn nhất thế giới được làm bởi Sir Takashi Amano
5 trên tổng 3 bình chọn

Details Of The World’s Largest Nature Aquarium Project Completed By Amano And His Team

[Share] Details Of The World’s Largest Nature Aquarium Project Completed By Amano And His Team - Chi tiết về bể thuỷ sinh Nature Aquarium lớn nhất thế giới được làm bởi Sir Takashi Amano pr 025 pc

Bể thuỷ sinh lớn nhất thế giới cho đến hiện nay được lắp đặt tại Bồ Đào Nha, và toàn bộ thông tin dự án các bạn có thể đọc tại đây!

Loading...

The world’s biggest aquarium was installed in Portugal, and the entire project can be read in this article.

Dự án được bắt đầu vào tháng 01 năm 2015 tại Oceanário de Lisboa. Takashi Amano và đội nhóm là những người quan trọng nhất đứng sau toàn bộ dự án này. Nếu không có ông, ý tưởng đã không bao giờ có thể tồn tại.

The project took place in January 2015 in the Oceanário de Lisboa. Takashi Amano and his team are the main people behind this entire project. Without them, the idea wouldn’t have even existed.

Loading...

Takashi Amano và các cộng sự đã thiết kế một bể kính hình chữ U dài với kích thước 40 mét chiều dài (130 feet), 2,5 mét chiều rộng và 1,5 mét chiều cao, có khả năng chứa được xấp xỉ 160,000 lít nước (42,267 US gallons). Toàn bộ dự án được đặt cao hơn mắt đất 70cm, và khiến cho bể thuỷ sinh nằm ở ví trị hoàn hảo cho dân tình chiêm ngưỡng. Bên cạnh nhóm của Amano, có một nhóm hơn 40 chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới đã lao động cùng.

Takashi Amano and his staff designed a long, U-shaped aquarium which was 40 meters (130 feet) long, 2.5 meters width, and 1.5 meters high, with the capacity to hold approximately 160,000 liters of water (about 42,267 US gallons). The exhibit is positioned 70 cm above the ground, which makes the aquarium sit at the perfect position for the public viewing. Along with this, another group of 40 professionals from around the world was working with them.

g_07 [Share] Details Of The World’s Largest Nature Aquarium Project Completed By Amano And His Team - Chi tiết về bể thuỷ sinh Nature Aquarium lớn nhất thế giới được làm bởi Sir Takashi Amano g 07

Trong dự án này, họ sử dụng xấp xỉ

Loading...

In this project, they used approximately:

 • 78 cành lũa từ Scotland và Malaysia.
 • 40 loại cá nước ngọt 
 • 25 tấn đá nham thạch từ Azones
 • 4 tấn cát
 • 8 tấn nền Aquasoil Amazonia
 • 3,5 tấn ADA Power Sand Special Large
 • 2,5 tấn đá bọt (pumice)
 • 2 tấn lũa, gỗ
 • Hàng nghìn cây con (46 loại cây thuỷ sinh khác nhau)
 • 78 branches of trees from Scotland and Malasya.
 • 40 tropical freshwater-fish species.
 • 25,000 kg (25 tons) of volcanic rocks from Azores.
 • 4,000 kg of sand
 • 8,000 kg of Aquasoil Amazonia substrate.
 • 3,500 kg of ADA Power Sand Special Large.
 • 2,500 kg of pumice. *2,000 kg of tree branches.
 • Thousands of seedlings (46 aquatic-plant species).

g_06 [Share] Details Of The World’s Largest Nature Aquarium Project Completed By Amano And His Team - Chi tiết về bể thuỷ sinh Nature Aquarium lớn nhất thế giới được làm bởi Sir Takashi Amano g 06

g_10 [Share] Details Of The World’s Largest Nature Aquarium Project Completed By Amano And His Team - Chi tiết về bể thuỷ sinh Nature Aquarium lớn nhất thế giới được làm bởi Sir Takashi Amano g 10

Loading...

g_16 [Share] Details Of The World’s Largest Nature Aquarium Project Completed By Amano And His Team - Chi tiết về bể thuỷ sinh Nature Aquarium lớn nhất thế giới được làm bởi Sir Takashi Amano g 16

Toàn bộ dự án đã kéo dài trong hơn 6 ngày, và mỗi ngày có những nhiệm vụ khác nhau được giao. Ngày đầu tiên và thứ hai là bố cục lũa đá cũng như trải nền. Ngày thứ ba liên quan đến việc buộc dương xỉ và rêu willow. Cuối cùng, ngày thứ 4,5,6 là trồng các loại cây thuỷ sinh. Nếu không có sự quyết tâm và nỗ lực khong mệt mỏi, dự án lớn này đã không bao giờ hoàn thiện đúng tiến độ.

The entire plan was spread out over six days, and each day had a different task assigned. The first and second days were about rock and driftwood composition and substrate spreading respectively. The third day revolved around attaching willow moss and ferns. Finally, the fourth, fifth, and sixth days were all about planting the aquatic vegetation. Without their persistent efforts and courage, this large project would have never completed in time.

Loading...

g_14 [Share] Details Of The World’s Largest Nature Aquarium Project Completed By Amano And His Team - Chi tiết về bể thuỷ sinh Nature Aquarium lớn nhất thế giới được làm bởi Sir Takashi Amano g 14

Here’s a time-lapse of the largest planted aquarium in the world.

Vào ngày 21/04/2015, lễ khai trương bể khổng lồ Nature Aquarium được tạo ra bởi Takashi Amano, với kích thước 40 mét chiều dài, 2,5 mét chiều rộng và 1,5 mét chiều cao với hơn 160 tấn nước, đặt tại Oceanário de Lisboa in Portugal, một trong những bể thuỷ sinh nổi tiếng nhất tại châu Âu đã được mở cửa cho công chúng vào ngày tiếp theo. Đây là một tuyệt phẩm bể thuỷ sinh Nature Aquarium được tạo bởi niềm đam mê và sáng tạo của bậc thầy Takashi Amano. 

Loading...

On April 21, 2015, the opening ceremony of the super massive Nature Aquarium created by Takashi Amano, measuring 40m in length, 2.5m in depth, 1.5m in water depth and containing 160 tons of water, was finally held at Oceanário de Lisboa in Portugal, one of the most renowned aquaria in Europe, and opened to public from the next day. This supermassive Nature Aquarium is a masterpiece created with Takashi Amano’s passion and creativity. Grand Opening – Forests Underwater by Takashi Amano (Lisbon Oceanarium)

Source: http://www.knowlio.org/worlds-largest-aquarium-project-completed-amano-team

Loading...

Loading...